Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné podmínky účasti v programu lyžařské a snowboardingové akademie v roce 2009
 
Poplatek akademii zahrnuje:
 
Komplet program       2.700,- Kč
Tři víkendové akce konané v sobotu, dopravu autobusem z odjezdového místa do Krkonoš, výuku vedenou kvalifikovanými instruktory lyžování nebo snowboardingu, skipas, pitný režim, snowtubing poslední víkend
 
Komplet program       3.700,- Kč
Viz. výše, navíc zapůjčení vybavení na tři akce - lyžařský / snowboardový komplet, helma
 
Zkušební program         900,- Kč      
Jedna víkendová akce konaná v sobotu, doprava autobusem z odjezdového místa do Krkonoš, výuku vedenou kvalifikovanými instruktory lyžování nebo snowboardingu, skipas, pitný režim
 
Zkušební program      1.250,- Kč
Viz. výše, navíc zapůjčení vybavení na jednu akci - lyžařský / snowboardový komplet, helma
 
Poplatek nezahrnuje:
Stravování, úrazové připojištění, půjčovné helmy (v případě, že dítě má své vlastní vybavení, ale nemá helmu – 80,- Kč/den)
 
Neúčast při výuce:
Pokud se dítě nemůže z důvodu nemoci či jiných důvodů zúčastnit výuky, nemá nárok na slevu či vrácení peněz. V případě dohody zákonného zástupce dítěte s akademií je možná účast náhradníka.
 
Vrácení poplatku:
V případě, že z důvodu nepříznivých podmínek se program, příp. jeho část neuskuteční , bude za každý neodjetý den vrácena adekvátní část zaplaceného poplatku (1/3 kurzovného komplet nebo celé kurzovné zkušebního programu). Kurzovné při neúčasti zapříčiněné dlouhodobou nemocí nebo zraněním, bude vráceno jen po předložení lékařské zprávy.
Práva a povinnosti stran:
-          Lyžařská a snowboardingová akademie přebírá zodpovědnost za svěřené dítě odjezdem autobusu, a zříká se jí předáním dítěte zpět do rukou rodičů nebo jejich zástupce po příjezdu
-          Lyžařská a snowboardingová akademie nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztrátu či poškození výstroje či oblečení, pokud nebude zapříčiněna hrubým zanedbáním povinností ze strany akademie
-          rodič nebo jiný zákonný zástupce je povinen převzít své dítě po příjezdu v předem domluvený čas nebo musí neprodleně volat na tel. 728 723 640, informovat o zdržení a domluvit individuální postup
-          rodič či zákonný zástupce je zodpovědný za správné seřízení lyžařské či snowboardingové výstroje (před zahájením zimní sezóny doporučujeme dát lyže připravit a seřídit do specializovaného servisu)
-          Lyžařská a snowboardingová akademie vyžaduje, aby každé dítě mělo během výuky helmu!!!
-          v případě špatných sněhových podmínek si Lyžařská a snowboardingová akademie vyhrazuje právo změny termínů, příp.  místa konání výuky
 
Informace o konání výuky:
Aktuální informace budou vždy zveřejněny v dostatečném předstihu na www.skiakademie.estranky.cz nebo volejte telefon 728 723 640.
 
 
Kontakt:
Lyžařská a snowboardingová akademie
Bc. Jana Kolankiewiczová IČO: 71985778   Rostoklaty 94, 281 71
tel. 728 723 640
skiakademie@email.cz